• R/Alfonso XII, nº 2 - 36800 - Redondela
  • 986 400 300
  • info@redondela.gal

Participación cidadá
(dirixido a cidadáns empadroados)

Queremos traballar en ser un territorio conectado ao mundo, dixital e para unha cidadanía hiperconectada que espera consumir servizos adaptados á súa realidade. Nos últimos anos fixéronse grandes esforzos para dixitalizar a administración e a forma na que a cidadanía e as empresas relaciónanse con ela.